Her vises Bygninger på Jahres

Se bilde av stedet idag