Det gamle - også det første -  Badehotellet ble kjøpt opp i 1857. Et herskapshus fra 1600-tallet - eid av Peder Søberg.
Benyttet som Sositetsbygning for badegjester - frem til 1911.
Kommunen overtok, og det ble ombygninger etterhvert til  Kino og Folkets hus. Revet i 1964.
.