I 1939 ble Sandar Håndverkerforening startet, Sandefjord Håndverks- og Industriforening ble startet i 1913. Disse foreningene jobbet parallelt i byen og omegn fram til 1957.
Fra 1.januar 1957 ble foreningene slått sammen og blir etter sammenslåingen kalt Sandefjord og Sandar Håndverkerforening. Etter kommunesammenslåingen mellom Sandefjord og Sandar 1.januar 1968, ble det naturlig å forandre navnet til Sandefjord Håndverk- og industriforening.