I 1911 startet Gustav Adolf og Einar Berggren salg av sjømat fra båt på bryggekanten i Sandefjord.
Båten lå fast der vi finner statuen av Fea Bolt, like i nærheten av der vi holder til i i dag.

Selv om både Gustav Adolf og Einar hadde jobbet på Framnæs Mek. Værksted og på seilskuter, ønsket de å prøve lykken som fiskehandlere. På denne tiden var handelen annerledes enn slik vi kjenner den i dag. Fiskerne leverte ikke fisken til faste fiskemottak, men solgte denne selv. Handelen skjedde ofte ute på sjøen eller på de mange steder hvor fiskerne holdt til og gikk i land. Dette gjorde at brødrene i grove trekk fordelte oppgavene slik at Einar var ute på sjøen og kjøpte inn varene som de hadde behov for, mens Gustav Adolf var inne på kaia og stelte med kundene.

Les mer

Rundt 1920-1925 anskaffet brødrene seg flåte som utsalgssted. Før den moderne Framnæsferja ble bygd ble det benyttet to ferjer, den ene tok 70-75 passasjerer mens den andre tok 30-35. Dette ble for liten kapasitet og det ble benyttet en tilhengerflåte i rushtiden. Denne flåten, «Blå’en», ble Brødrene Berggrens utsalgssted i noen år.

Brødrene Berggren ble første fiskeforretning i Sandefjord som kom på pæler. Dette skjedde i perioden mellom 1925-1930.

Gustav Adolf døde i 1932, og Einar tok da over hele driften. Brødrene Berggren har ikke hatt dekning for firmanavnet «Brødrene» siden dengang.

I 1950 overtok Thorbjørn Kristinius Berggren sitt fars firma og flyttet inn i nye lokaler på den samme kaia som selskapet holder til i dag. Den gang huset bygget tre fiskehandlere, Brødrene Bolt Hansen, Sandefjord Fiskeforretning og Brødrene Berggren.
Thorbjørn døde i 1958, kun 51 år gammel. Hans sønn Thor Berggren tok da over bedriften, kun 23 år gammel. I 1976 ble Bolt Hansens forretning nedlagt og lokalet leid ut til Brødrene Berggren. I 1987 kjøpte Thor Berggren også den tredje og siste forretning på brygga og eide dermed hele bygget. Det er dette bygget som i dag er fiskeforretning.

I 1990 kjøpte Brødrene Berggren fiskemottaket i Sandefjord av Skagerakfisk S/L, og fikk dermed  hånd om all sjømat som blir fanget utenfor Sandefjord. Fire år senere, i 1994, tok Brødrene Berggren også over driften av Hvasser Fiskemottak. Overtakelsen av de to fiskemottakene sørger for god tilgang av råstoff for bedriften, noe som har gitt muligheten til å øke videreforedlingen av sjømat. Behovet for mer plass førte til at bedriften i 1992 inngikk en avtale med Sandefjord Kommune om å leie «produksjonsbygget» som hadde beliggenhet i bakkant av forretningen og fiskemottaket.

I 1997 overtok Thor Berggrens svigersønn, Kjell Henry Olsen, som daglig leder. Han hadde da arbeidet i bedriften siden 1984 og kom nå samtidig inn på eiersiden. I 2004 gikk Thor Berggren av med pensjon. Siden den gang har Trine Berggren Olsen og Kjell Henry Olsen vært eiere av bedriften.

I 2005 sto den nye fiskerikaia i Sandefjord ferdig. Dermed ble det også fortgang i planene om å bygge et nytt fiskemottak og produksjonsanlegg, vegg i vegg med fiskeforretningen. Dette sto ferdig oktober 2010, akkurat i tide til vårt 100-års jubileum! I dag disponerer selskapet ca 1400 kvadratmeter og sysselsetter nesten 50 personer.

I tillegg huser bygget sjømatrestauranten, «Brygga 11», som drives av verdensmester i kokkekunst, Geir Skeie.

Kilde: Brødr Berggreens AS hjemmeside. Bearbeidet og tilrettelagt av Lardex Bildeklubb.