Fabrikken lå på Vindal og var eid av Øyvind Bjørvik fra 1956.