Før 2. verdenskrig:
Ståldører, vinduer, radiatorer.
Under krigen:
Gassgeneratorer for biler og hvalfangsutstyr
Etter krigen:
Hvalfangsutstyr, harpuner ( toppåret 1957 ­ 15000 stk. ), retterør / retteskinner, granater, riverkroker + stenger, linekuttere, flaggspyd, merkelamper, pumpespyd M/U sprit, rotasjonsbraketter og levering av flensekniver ( Anders Abrahamsen ).
Annet fast fabrikasjon: Flaggstenger, lysmaster, lysarmer, ringemaskiner / kimeapperater for kirkeklokker, snøfresere, vippeporter, skyvedører, padder ­ rulleanordning for papirfabrikker.
Spesial maskiner: Pakkeverk for kunstgjødsel, sortering og pakking av Twist sjokolade, flattbrødpakker, transportbånd, strekkprøveapperat for tau og wire, maskinkolonne for legging av betongdekke. Annet utstyr: Gasstette dører / atombombesikre dører, hangardører ( forsvaret ), Større kunstskulpturer eks. Arnold Haukelands » Hymne til solen » ved henie Onstad senteret i Oslo, deler av hvalfangstmonumentet, deler av skulpturen på Mølleråsen i Sandefjord, Stålskulptur for Freia Oslo mm, div. gravmaskinskuffer, hvalkloer ( opphaling ) og større og mindere reparasjonsarbeide.
Av: Nils Oddvar Liverød