Kirken har en spennende historie, Den nye kirken sto ferdig i 1792 etter ganske mange diskusjoner med grev Ahlefeldt-Laurvig.
Den het Frederiks kirke etter den dansk-norske kongen Frederik VI. Bøndene som hadde ansvaret for å skaffe og kjøre tømmeret til byggeplassen vinteren 1790, hadde problemer med transporten, for den foregikk med hest og slede vinterstid, og vinteren 1790 var usedvanlig snøfattig. Kirken ble malt i oker. Det nye spiret var det bonde og møllebygger Anders Abrahamsen Thorød fra Stokke som var arkitekt for. Legg merke til at jernbanestasjonen og sporet ikke er der - jernbanen kom i 1881. Noen graver måtte flyttes.

Se bilde av stedet idag