For  å kunne tilby helt fersk fisk til kundene hadde de tre fiskeforretningene ved havna alle fiskebrønner med levende fisk som ble tatt opp og brakt inn til butikkene