Startet av Thora Heieren Bryn i 1916.
Overtatt av Bertha Heieren i 1927.