I forretningsgården som ses på bildene holder nå Stanghjørnet til. Tidligere har det vært ulike bransjer som har hatt forretninger her. Nevnes kan Roves Sport, Håkon Thuve Konfeksjon, Gjertsens Sport og Lillelien Buntmaker

Se bilde av stedet idag