Glasgow-husene var 2 hus - ett på hver side av Framnesveien. Nå står bare det østre igjen. Husene ble bygget tidlig på 1900 tallet for Framnæs Mek Værksteds gjestearbeidere. Seilskuta "Glasgow" fraktet disse gjestearberne til verkstedet, derav navnet. Huset ble på slutten av 1990 årene rehabilitert av Sandefjord kommune ved arbeidsmarkedstiltak. Deretter overtatt av stiftelsen Kystleden.

Se bilde av stedet idag