Også på 1950 tallet skjedde det feilparkeringer som ble påtalt, den gangen av Politiet, og vi har tatt med 2 bilder fra Politiarkivet