Granholmsundet er et fjordbasseng beskyttet av land i syd, vest og nord. 

Les mer

Mot Sandefjordsfjorden ligger en lang rekke holmer og øyer. Fra nord er de største: Fredøy med 3 hytter, deretter Valhall - eller Seilerholmen som er basen for Sandefjord Seilforening, så følger vestre og østre Bjerkholmen. Videre sydover, Garnholmen, Nilseholmen, Vassholmen og Uleholmen, for å nevne de største av dem. De fleste av de større holmen har blitt bebygget med hytter, noe som begrensen allmenhetens muligheter til i land stigning

 

Bearbeidet av Lardex Bildegruppe.net