Gartneriet til Forsmann er borte og ble på 1980-tallet erstattet av Forsmann eldresenter.

 

Les mer
Se bilde av stedet idag

Gartneriet ble kjøpt av Edmund Kristoffersen som drev i flere år intil han kjøpte deler av Tic Haven og utviklet et nytt konsept der, for så å flytte til Haukerød og Raveien. Forretningen ble senere solgt til Plantasjen, mens Edmund Kristoffersen etablete nytt planteutsalg litt lenger nord, og med innkjøring fra Mosserødveien