Hovedbygningen på gården Vestre Freberg kalles Frebergslottet og var i mange år den største villaen i Sandar, bygd noe før 1865 av Anders Christian Gogstad.
Fra 1902 ble gården overtatt av Jordbruksskolen for døve, og senere i noen år eid av hvalskytter Carl Anton Hansen.
Frebergslottet ble revet i 1987.
Gården har vært i familien Husebys eie siden 1939 opplyser Guro Huseby til Lardex i mai 2020.

Se bilde av stedet idag