Avduket  på byens 115 års fødselsdag 23.juni 1960.

Blant mange deltakere seiret Knut Steen i konkurransen om et monument over hvalfangsten. Monumentet ble laget i samarbeid med Alf Bjorhusdal. Det er støpt i bronse og viser fangstfolk ved årene i åpen båt, med harpuneren med hvalspydet høyt hevet. En bronseplate ved monumentet har følgende inskripsjon: Konsul Lars Christensen, Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, Aktieselskabet "Ørnen", A/S Odd, Skipsaktieselskapet Thorsholm, A/S Framnæs mek. Værksted og A/S Thor Dahl. Disse donerte dette monumentet for å hedre de menn som gjennom innsats på land og hav skapte den moderne hvalfangst. Smijernet ble laget av kunstsmed Olaf Treidene, Kunstsmia, etter Knut Steens tegninger. Motivene er fugler, sel og pingviner. Alf Bjorhusdal og Knut Steen utarbeidet relieffene i monumentets ytterkant i leire. Granittblokkene ble plukket ut i Tjølling og hugget hos Steinskulptur i Oslo. Firma Lysaas hadde entreprisen. Motivene viser arbeidet ombord i hvalkokeriet og på hvalbåtene. Skulpturen i midten roterer rundt sin egen akse og går rundt én gang i timen, og du kan stille klokken etter den når båtens baug står rett nord. Monumentet ble overlevert til Sandefjord kommune 23. juni 1960.

Kilde: Gro Laheld Lundh, "VERD Å SE".
Knut Steen – Wikipedia

I 1953 ble det lyst ut en konkurranse; Et monument som skulle være ett minne om Sandefjords hovednæring gjennom mange år - Hvalfangsten. Og som skulle hedre de menn som skapte den moderne hvalfangst. Av flere enn 100 utkast, vant Knut Steen, som da var 20 år,  med sitt fengslende og kraftige utkast.  Alf Bjorhusdal - billedhugger og lærer ved akademiet ble innkalt til å hjelpe Sandefjordkunstneren.
Hvalfangstmonumentet er i dag Knut Steens best kjente arbeid og er blitt selve varemerket for Sandefjord by. Rammen for kostnadene ble utvidet flere ganger under disse årene, fra 150.000 kr  til 1,7 mill. kr.( = rundt 16,7 mill. 2003-kroner). Skipsreder Lars Christensen med sine selskaper  AS Thor Dahl og Framnæs Mek. Værksted med flere, var de største bidragsyterne.
Arbeidet startet i1955.  Det var under disse tider han uttalte de etter hvert berømte ordene; "Har jeg tatt fanden på ryggen - skal jeg også bære ham frem". Sandefjord Yrkesskole var fraflyttet og der - i et provisorisk atelier nede på bryggen - ble en modell i full størrelse bygget. 
Skolen ble revet etter oppdraget var utført.  Arkitektfirmaet  Midtun & Skottun, hadde i oppdrag å lage arbeidstegningene for støpingen av monumentet. Gro Laheld Lundh - som jobbet som praktikant der på den tiden - fikk oppdraget med å designe kompassrosen, steinsettingen og bassenget. Støpingen ble utført av Det Kongelige Hof Broncestøperi i København.
At monumentet skulle "gå rundt", ble først bestemt under prosessens gang. Det var mest sannsynlig en av Knut Steens medhjelpere, Per Palle Storm eller Alf Bjørhusdal, som kom med ideen.
Monumentet ble høytidelig avduket  på byens 115 års fødselsdag 23.juni 1960.

Se bilde av stedet idag