Kongens gate 1 ligger som nevnt i innledningen ikke ved den nåværende begynnelsen av Kongens gate ved Bjerggata, men fra der gata krysser Storgata.

Etter bybrannen ble Kongens gate forlenget østover til Bjerggata. Imidlertid ville gårdeierne i den opprinnelige begynnelsen av Kongens gate ikke endre de gamle husnumrene. Det førte til en merkelig løsning ved at Kongens gate 1 fortsatt var den første bygningen på høyre side fra krysset etter Storgate, mens bygningene i forlengelsen fikk numrene 1a, 1b og 1c på høyre side vestover, mens bygningene på venstre side vestover fikk 2a ( der hvor Sandefjords Blad en gang hadde sine lokaler)

Nr.1 er beliggende som neste hus på nordsiden etter hjørnebygget Storgata/Kongens gate. Tidl. Augemos Glassmagasin.

1 A er hjørnebygget nordøst for krysset Museumsgata/Kongens gate.

1 B er hjørnebygget nordvest for krysset Museumsgata/Kongens gate. Napergården.

1 C er beliggende som neste hus etter 1 B mot vest. Kinobygget 'Verdensteatret', i dagligtale kalt 'Øvre Kino'.

1971: Augemo flyttet fra Aagaards Plass til Kongens gate 1. Firmaet ble startet i 1952. 1967 ble firmaet AS med sønnen Konrad som leder.

August 1993: Eivind Augemo AS har stengt virksomheten som glass- og stentøymagasin i Kongens gate 1. 

 

   
https://www.lardex.net