Som nevnt i innledningen for Kongensgate, er gatenumrene i begynnelsen av Kongengate lite konsekvente. Kongensgate 2a er ikke en fortsettelse av Kongensgate 2, men en bygård på østsiden av Storgata.