Som nevnt i innledningen for Kongens gate, er gatenumrene i begynnelsen av Kongens gate lite konsekvente. Kongens gate 2a er ikke en fortsettelse av Kongens gate 2, men en bygård på østsiden av Storgata.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.lardex.net