Hvite Bånd Sjømannshjem holdt til i denne bygningen
1. etasje oppført i ca 1700, og 2.etasje påbygd i ca.1800
Bygningen har vært brukt til kro, smie, tobakksfabrikk og som foreningen Hvite Bånds
Pensjonat for sjømenn

Se bilde av stedet idag