Huset ble bygget av Oscar og Astrid Hoelseth i 1932 og solgt av Astrid Hoelseths arvinger etter hennes død i 1973.
Kilde Ole T. Hoelseth

Se bilde av stedet idag