Denne gården ble oppført byggeanmeldt 22.10.1911 for konsul og skipsreder Johan Bryde fra Tjølling.
Bryde bodde selv i den staselige Villa Nova på Hjertnespromenaden, som han lot oppføre i 1894.

Eiendommen var opprinnelig en del av Hjertnespromenaden 3, og Bryde lot oppføre denne 

Les mer
Se bilde av stedet idag

Også dette huset var tegnet av porsgrunnsarkitekten Haldor Børve.  Bryde må ha vært svært fornøyd med sin arkitet etter oppdraget på
Hjertnespromenaden 3 siden han anvender samme arkitekten. Børve har i mellomtiden har forlatt dragestil til fordel forJugend.
Det beste for denne stilepoke som arkitekten har gitt Sandefjord er et godt eksempler på med Metodistkirken på Hvidts Plass, innviet i 1918.

Bryde tilhørte en velstående rederfamilie, og var dessuten svigersønn av Sandefjords mektige hvalfangsdisponent og verkseier Christen Christensen.

Gården er bygget i pusset tegl over to etasjer. Gatefasaden er asymmetrisk komponert, med to akser som tyngdepunkter.
En risalitt for inngangspartiet, og en hengende risalitt på venstre side, begge kronet med gavloppbygg.
Stiluttrykket er en livlig ny-Louis-Seize påvirket av jugendstil.
Første etasje er kraftig forandret iløpet av 1900-tallet.

Kilder:
Bevaringsplakat, Sandefjord sentrum.
Kulturminner utgitt av Sandar Historielag.