Lunden barnehjem ble etablert i 1918 ved kjøp av Nedre Lunden gård. Våningshuset ble oppført først på 1800-tallet av skipsreder Ole Thorsen Gogstad. I 1918 ble gården overtatt av Sandefjord kommune og innredet til barnehjem.
Lunden barnehjem ble flyttet til Lindgaards gate 1 i begynnelsen av 1970- årene, og nedlagt som institusjon i 1988 Bygningen i Rosenvoldsgate ble revet i 1975 bygningen revet i 1975.

På eiendommen ble senere Solvangsenteret oppført . Dette er leilighetskompels for alderspensjonister, og inneholder også kafeteria og fellesrom

Se bilde av stedet idag