Lunden Barnehjem ble etablert i 1918 ved kjøp av Nedre Lunden gård. Våningshuset ble oppført først på 1800 tallet av skipsreder Ole Thorsen Gogstad. I 1918 ble gården overtatt av Sandefjord kommune og innredet til barnehjem. Lunden Barnehjem ble nedlagt i 1988, og hovedbygningen revet. Låven ble flyttet til Lingelemveien, og er i dag identisk med "Bittens Lekestue".
I dag er tomten bebygget med Solvang eldresenter.

Kilde: Roger Davidsen: Steder i Sandefjord