Det er flere typer skyttere i distriktet og nevnes kan Sandefjord Pistolklubb, Sandefjord Lerdueforening, Sandar og Sandefjord Skytterlag, Sandefjord Jeger- og Fiskeforening, m.fl. Vi skal etter hvert supplere med bilder fra de forskjellige foreningene.