S. B. Gade er født 30/3-1895. Han er sønn av snekkermester P. L. Gade fra Skolmerød. P. L. Gades far, Paul Christian Gade hadde i 1864 overtatt sin svigerfar, skipstømmermann Tor Abrahamsens, part av Skolmerød. Sin utdannelse i manufakturbransjen begynte S. B. Gade i Gustav Abrahamsens forretning i hjørnebutikken i den nåværende Sandar Sparebanks gård. Den gården som direktør Ole Wegger syntes lignet grisestallen på en gård i Andebu. Den er «flikket» på siden. Samtidig fulgte S. B. Gade i to år, 1914/16, handelsskolens aftenkurser, som var startet av avdøde P. Vartdal. G. Abrahamsen solgte forretningen til kjøpmann Otterbech, sønn av bergmester Otterbech blåfargeverket på Modum. Hos ham fortsatte S. B. Gade som ekspeditør til han startet sin egen manufakturforretning i Dronningensgate 9, den «gamle» Vestfoldgården».

Det var i S. B. Gades formannstid Sandefjord Handelsstands Forening knesatte prinsippet om bransjegrupper, som blant annet har fjernet megen utidig konkurranse kjøpmennene mellom. Det var også i hans formannstid man vedtok å bygge Jernbanealleen 24. På den ekstraordinære generalforsamlingen 12/7 1921 var det dårlig frammøte og den endelige ordning mellom Sandefjord Handelsstands Forening og Sandefj. & Omegns Telefonforening ble vedtatt. Av 172 tilskrevne medlemmer møtte 36. På den ekstraordinære generalforsamling som 30/5-1939 skulle vedta oppførelsen av Jernbanealleen 24, møtte bare 5 medlemmer. Man måtte ha 10 for å være beslutningsdyktige. Det ble «å ringe rundt» etter «interesserte». — «Ingen vet hva en jeger og fisker må lide», heter det. Det gjelder s’gu også en forenings formann, sekretær og styre.