Havnekafeen lå sentralt på brygga ved siden av Tollboden og ble vel for det meste besøkt av sjøfolk. Fra velinformert hold får vi også vite at det foregikk omfattende salg av smuglersprit her.
Fram til 1937 ble Havnekafeen drevet av Inga Simonsen.

Se bilde av stedet idag