Det opprindelig bygget i Bugårdsgata 21 var hovedbygningen på Solvang gård. I 1878 solgte enken etter Christen Lorents Sørensen gården til skipsreder Albert Grøn. Men i 1884 ble både hovedbygning av driftsbygningene utsatt for en katastroe og brant ned. Ilden oppstod i det store uthuset, og bredte seg raskt til hovedhuset "den særdeles smukke og velbygde gaard" som Vilhelm Møller skriver i " Sandar II".

 

Les mer
Se bilde av stedet idag

Eieren utlyste etter en tid båd grunn og assuransesummen  til salgs, men fikk ingen kjøpere. Han bestemte deg derfor å bygge husene opp igjen og i 1897 kom eiendommen igjen på nye hender da skipsfører Sophus Olsen overtok eiendommen. I 1912 ble eiendommen igjen utlyst til salgs. Det store 2 etasjers hovedbygget hadde to store "familiebekvemligheter", dertil en sidebygning med 6 værelser, pikeværelse, kjøkken og stor hage. Eiendommen ble kjøpt av skipsreder Olav Ringdal. Senere solgte han eiendommen til Sandefjord By i 1921. Kommunen foretok store ominnredninger med henblikk på sykehus, og det nye sykehuset ble innviet i 1923 med navnet Solvang sykehus

Solvang fungerte som sykehus for Sandefjord fram til 1959 da det nye Sandefjord sykehus på nabotomten ble innviet i 1959.

Kilde: Vilhelm Møller "Sandar" bind II. Bearbeidet av Lardex Bildeklubb Lardex.net