I 1866 stiftet haugianergruppen i Vestfold "Jarlsberg felles forening for den indre misjon". Den første tiden møttes den lokale gruppen i Sverres gate 6. Da lokalet ble for lite, ble det besluttet å bygge. Tomt ble kjøpt i Nygaden, den senere Rådhusgata.
Sandefjord Bedehus ble innviet 5. april 1878.
Kilde: Sandefjord historie.

Se bilde av stedet idag