I 1950 kjøpte Julius Johannessen Kongens gate 39, en gård med leiligheter og hybler i bakgården, men først i 1957 var "bakgården" klar til å ta i mot "glassmesteriet.

Her startet Einar Aasen sin elektroniske virksomhet. Han konstruerte bl.a. Hammond-orgel.
Senere flyttet han bedriften til Peder Bogens gate.

Se bilde av stedet idag