Breili skole ble oppført i 1902. Skolen hadde 3 klasserom i 1. etasje mot syd. Lærerværelset  lå i 1. etasje mot nord og skolegården. En lærer med familie bodde i 2. etasje. Skolen ble nedlagt som skole i 1965 da den nye større skolen - Gokstad skole stod ferdig. Senere ble lokalene brukt til ulike formål av Sandefjord kommune, blant annet til kvalifiseringsopplæring av arbeidsledige, og som norskopplæring for innvandrere. Selve skolebygget ble revet rundt år 2000

Sidebygningen er Breili barnehage (2020)

Se bilde av stedet idag