Han kjøpte den ca 300 mål store eiendommen  i 1910, og etablerte en helt ny gård med skog og dyrket mark. I 1957 kjøpte Sandar kommune gårdsparten av eiendommen for utbygging til boliger, mens hovedhuset ble liggende urørt, og senere solg til murmester Carsten Fredriksen. I sitt testamentet ga han eiendommen til Sandefjord kommune med hensykt om at det ble bygget et sykehjem og eldresenter.. Dette er nå bygget og har fått navnet Kamfjordhjemmet

Kilde: Roger Davidsen : Steder i Sandefjord

Beabeidet av Lardex Bildegruppe.net