Ved dette huset begynte i gamle Sandar :Leikvollveien.  Det hang et gateskilt om dette på veggen.  Huset har for noen år siden fått Bevaringsprisen fra Foreningen Gamle Sandefjord..Begrunnelsen for dette var at dette huset var et av de best bevarte Funkishus i Sandefjord

 

Se bilde av stedet idag