Dette er en tomannsbolig.  Rett etter krigen var det familien Skilbred som eide huset og bodde i 1. etasje.  Familien besto av Agnes og mann og 2 sønner, Harald var den yngste og var født i 1942.

I annen etasje leide Rolf Emil og Alvilde Eriksen.  På slutten av 40 tallet emigrerte Skilbred til USA, men fortsatte i noen år å eie huset.  I 1 etasje leide Olav Feen og hans danske kone, Gerda sammen med hennes 2 barn, Hans Christian og Mette med etternavn Dorp.  Etter noen få år ble ekteparet Feen skilt.  Da kjøpre Eriksen huset og flyttet ned i 1. etasje.  Han leide ut leiligheten i 2. etasje i mange år til Erik Iversen og familie.  Iversen var assurandør hos Arendal Forsikring.

Rolf og Alvilde Eriksen var begge fra Tjøme.  Han var i alle år regnskapssjef hos Anders Jahres Rederi, de siste år var Rolf Emil Eriksen ansatt som ass. direktør.

I forbindelse med bokettersyn den 8/2 1978 hos Anders Jahres rederi, framkom det noen dokumenter som skattevesenet var svært interresert i.  Disse ble oppdatget sent en fredag ettermiddga.  Partene ble enige om å starte med disse dokumentene mandag morgen.  Dokumentene ble derfor låst inne i velvet på Jahres Kontor. Lørdag ble disse dokumentene angivelig brent på peisen i Jahres bolig, Midtåsen.  Det ble satt i gang omfattende granskning av saken.  Rolf Emil Eriksen ble funnet skyldig i å gjemme unna bevis for skatteetaten.  Hen ble dømt til å betale en bot på kr. 2.000,-.  Dette knekte Rolf Emil Eriksen og han var sterkt preget av det som hadde oppstått.  Alvide Eriksen døde i 1989.  Rolf Emil Eriksen, døde senere samme år.

Borevisorne fra Advokat Bahr, i Anders Jahres Dødsbo, Karsten J. Espelid og Even Wahr-Hansen, skriver i sin boinnbertening til Sandefjord Skifterett: 

Det er vår oppfatning at Rolf E. Eriksen ikke har gjort seg skyldig i noen straffbar handling, og derfor ble uriktig straffedømt. Derimot fremstår det som om Frithjof Bettums rolle som pådriver, og den som orkestrerte den angivelige peisbrannen, ikke ble belyst på adekvat vis under straffesaken, og at Frithjof Bettum derved unngikk å bli straffedømt. 

Kilde: 
RAPPORT TIL SANDEFJORD TINGRETT BO NR. 92-343S U. OFFENTLIG SKIFTE: ANDERS JAHRES DØDSBO AV SANDEFJORD FRA BOBESTYRERNE  KARSTEIN J. ESPELID OG EVEN WAHR-HANSEN BIND I av II  side 214