Butikken skal ha ligget på hjørnet av Rådhusgaten og Jernbanealleen, i den vakre bygården And. B. Hasle (Anders Børresen Hasle) lot oppføre etter den store bybrannen i 1900. Der drev Hasle et skomakeri og utsalg.

Samme Hasle startet Sandefjord Skofabrikk i 1908 i Storgaten. Den brant helt ned, sammen med andre bygårder og bedrifter, i en ny storbrann i 1915. And. B. Hasle oppførte da Storgaten 17, den gule og fortsatt eksisterende bygården på hjørnet av Kongens gate, som ny fabrikkbygning. Uten at vi nå har historisk belegg for det, kan vi tenke oss at fabrikken fikk utsalg i fabrikkhjørnets 1. etasje, dvs. samme sted hvor Skohjørnet ble etablert av Erna og Arne Henriksen i nyere tid. Fortsatt skjer kundebetjeningen i denne bransjen på tilnærmet samme måte som bildet viser. Altså må skobutikkene i høy grad være basert på betjeningens kunnskaper om skoenes materialer og passformer, og menneskers føtter og behov for fottøy i skiftende vær og årstider.

Foto: Vestfoldarkivet/SLS’ bildebase.