I forbindelse med selfangst som var en voksende næring på siste halvdel av 1800 tallet, gikk verkseier Christen Christensen i spissen for å bygge et eget trankokeri i Gunvika, under navnet Gonvigens Trankogeri. Trankokeriet stod ferdig i august 1885. Slik bygde Christensen opp et lite selfangstimperium med kjøp av flere selfangstskuter. Med det ble Sandefjord en ledende selfangstby.
Senere ble Sandar og Jahres Fabrikker etablert i det samme området.