Wilhelm Halvorsen startet sitt bakeri i Langgaten i 1879. Det ble etter byrannen i 1900 flyttet til Chr. Hvidts Plass med firmanavnet  Ivar Halvorsen.   I 1920 kom Josef Lang til Sandefjord som 10 åring og ble lærling i bakeriet. I 1963 kjøpte han bedriften av familien Halvorsen. Josef Langs sønn Hans Martin Lang overtok i 1974. Fra 1 januar i 2018 overtok Nøtterøy Bakeri  as driften av utsalgsstedet.

Kilde: Sandefjords Historie Finn Olstad

Bearbeidet av Lardex Bildeklubb.net