Første sted for virksomheten var kolonialvirksomhet i hjørnegården Haneholmveien 1 sydvest i krysset Haneholmveien og Kjellbergveien. En frisørsalong overtok etter uvert lokalet.
Virksomheten flyttet til i en mindre kiosk i funkisstil som lå i krysset Kjellbergveien og Hauanveien.
Etter at kiosken ble revet flyttet "Støyten" inn i Kjellbergveien 8 frem til virksomheten opphørte.

På denne eiendom ble det i mange årtier drevet kolonialforretning.  Tidlig på 40-50 tallet ble forretningen drevet av Aug. Andersen.  Senere gikk forretningen over til å hete Aug. Andersens Eftf. drevet av fru Rismyhr.  Hun solgte den videre til Lars Z. Hansen som drev den i mange år før hans svigersønn Trygve Holthe overtok.  
Støyten sjokoladeforretning er omtalt i avisen allerede 31.08.1940.
22.03.1978: Annonse fra A. C. Hamer, Virik, dagligvarer, frukt, tobakk (Støyten).
02.01.1991: Støyten, Virik, ved Gerd og Anders Christian Hamer, overdratt virksomheten til Strand AS, Støyten Dagligvare, Kjellbergveien 7.
01.07.1991: Søker etter ekspeditør. Støiten Dagligvare. Kjellbergveien 8.
08.08.1992: Gro Hamer har overtatt driften av Støiten kiosk i Pukkestadveien. Hun er datter av Anders Christian Hamer.
21.03.1994: Nytt firma; Støyten kiosk dagligvarer Frank Pettersen.
15.04.1998: Ja til ølhandel; Støyten Handel ved Inger Marie Stockmann.
30.05.2001: Oppstart av nytt firma; Salong 1 AS, frisørsalong. Daglig leder Ottar Aurvoll Nilsen.
12.10.2007: Overdragelse til Frisørpartner AS, Jernbaneallen 35.

Se også info. på Haneholmveien 1 og Hauanveien 59.

Se bilde av stedet idag