På denne eiendom ble det i mange årtier drevet kolonialforretning.  Tidlig på 40-50 tallet ble forretningen drevet av Aug. Andersen.  Senere gikk forretningen over til å hete Aug. Andersens Eftf. drevet av fru Rismyhr.  Hun solgte den videre til Lars Z. Hansen som drev den i mange år før hans svigersønn Trygve Holthe overtok.  

Se bilde av stedet idag