Skomvær-aksjonen var en innsamlingsaksjon som NRK satte i gang i 1960 med mål å finansiere en redningsskøyte. Initiativet til innsamlingen ble tatt av Erik Bye under et radioprogram på julaften 1959. Målet var først å få bygd en 55 fots redningsskøyte. Wikipedia