Ved Blåsteinkrysset lå det fra 1893 frem til 1969 en kolonial eller landhandel. Dette var møtesteet for bygdas befolkning i mange år. 
Siste driver av forretningen var Jørgensen.

Se bilde av stedet idag