H. Carlsen A/S ble startet i 1903 av A. Nilsen Åbol. To år etter begynte en ung Herman Carlsen i firmaet som drev med kjøp og salg av tømmer og rundlast. Nilsen Åbol eksporterte bl.a. såkalte "pitprops" til kullgruvene i England. I 1910 ble Carlsen tatt opp som medinnehaver og firmanavnet ble endret til A. Nilsen Åbol & Co. Sagbruket på brygga kom i gang i 1916 og høvleriet i 1923, hele tiden også med et betydelig salg til rederier og en voksende hvalfangstvirksomhet. Bedriften produserte alle typer skur- og høvellast og solgte i tillegg båtmaterialer, gjerdestolper, flaggstenger, bygningsplater samt eik- og bjerkeplank.

Les mer
Se bilde av stedet idag

1928 sto Herman Carlsen som eneeier og bedriften fikk det navn den fortsatt har, H. Carlsen AS. Firmaet disponerte fem dekar tomt på Brygga og ti på Skolmerød.
To branner rammet trelastbedriften. I 1939 brant høvleriet og myndighetene sa nei gjenoppbygging p.g.a. støy og brannfare i byen. Carlsen flyttet høvleriet til Skolmerød Smie & Sag som bedriften hadde sikret seg tidligere. I 1946 brant det imidlertid også på Skolmerød og nye eiere overtok.
I denne perioden, 22.april 1947, gikk også Herman Carlsen bort. Hans enke, Aagot Carlsen, valgte å drive firmaet videre og gjennomførte dette i 10 år, bl.a. med Erling Sørhaug som bestyrer. En av Aagot og Hermans døtre, Berit, som hadde skogskole og handelsutdannelse, bisto sin mor i ledelsen av firmaet, etterhvert sammen med sin ektemann Jacob Beck fra Skien. I 1957 valgte ekteparet å overta ledelsen av familiefirmaet med Jacob Beck som disponent.
Berit Beck, Jacob Beck og driftsleder Arne Smedsrud dannet aksjeselskapet som er datert 29. desember 1972.
Virksomheten hadde nå fått adresse Museumsgata 3. Etter at selve sagbruket på Brygga ble avviklet tidlig på 60-tallet, har H. Carlsen AS vært et rendyrket handelsselskap med økende krav til lagerplass. Tidlig på 80-tallet ble H. Carlsen AS medlem av NORGROS og på 90-tallet ble Byggmakker-konseptet lansert.
Thomas Beck er født i 1957. Han hadde handelsakademiet og en jobb i NORGROS da han, stadig oftere, dukket opp i foreldrenes firma på Brygga. I 1984 ble han fast ansatt, ble hovedaksjonær i 1986 og er i 2005 konsernleder og representerer familiefirmaets tredje generasjon.
Ved inngangen til det nye årtusen gjorde så selskapet sitt strategiske valg, kjøpte tomt og bygget nytt anlegg på Tingvoll. Det nye bygget på Tingvoll omfatter 100.100 kvm hvorav 11.300 kvadratmeter er butikkarealer.