Mange eldre husker krigens strenge rasjonering av alle forbruksvarer. Som innkjøper av husholdningsvarer var det først og fremst husmoren som forvaltet rasjoneringskortene, og som måtte passe på at familiens forbruk var minimalt. Et av vareslagene var såpe, og mange vil huske den som het B-såpe. Under krigen var den et dårlig surrogat, i dag, lenge etter krigen, kan en pakke B-såpe ha samleverdi. Det samme gjelder for eks. kaffe- og tobakkpakker.