Kongens gate 33 var et bolighus som etter hvert ble ominnredet til butikklokaler i første etasje. Senere tilbakeført til boliger også i 1. etasje.
Det var Ole Olsen herreekvipering som først begynte med forretning her, og hans spesialforretning som fikk navnet Guttespesialen ble etablert på 1950 tallet, men senere innlemmet i hovedforretningen i krysset Rådhusgata / Dronningens gate.
Senere kom renseriet Rekord Rens med familien Solberg i disse lokalene, dretter flyttet denne bedriften til Torggata 12, hvor den fremdeles er (2020).

   
https://www.lardex.net