Blå Kors Mjølløst

 

 

 

Les mer

 

Som vi har skrevet om tidligere så har vi et godt samarbeid med Mjølløst gård som ligger på utsiden av Sandefjord. Vi har ved flere anledninger hjulpet rusmisbrukere til Mjølløst. Og vi er takknemlig for at Rolf Mikaelsen, daglig leder, alltid er klar til å ta imot mennesker som sliter med rus og som ønsker hjelp.Daglig leder i Sandefjord Blåkorsforening og på Mjølløst Gård Rolf Mikaelsen foreller at han er takknemlig for det samarbeidet som han har med EUTF i forhold til at vi leier lokaler på Mjølløst og at vi tilbyr rusmisbrukere hjelp når vi treffer de på gata.

Vi spurte Rolf om han kunne dele noen av disse tankene med oss, og si litt om hans egen bakgrunn før han kom til Mjølløst?«For fem år siden kom jeg til Mjølløst, men først måtte jeg innom avrusning på Evangeliesenteret i Porsgrunn. Jeg var en utslått narkoman for å si det rett ut. Første dagen jeg var der hadde de et møte ute i kafeen, og jeg ble spurt om jeg ville bli frelst. Jeg var så nervøs og hadde sånn menneskefrykt at jeg torde rett og slett ikke annet enn å si ja. Og der møtte jeg Jesus. Jeg opplevde å bli helt fri fra abstinenser og opplevde Guds kraft til frelse som det står om i Bibelen.Jeg reiste videre til Mjølløst Gård og har siden det fått oppleve å vokse i nåde og kjennskap til Han.

I dag er jeg gift og har fått en sønn, og jeg og kona driver nå Mjølløst Gård hvor vi tilbyr omsorg og arbeidstrening til mennesker som har behov for det.

Vi har jo ringt til deg noen ganger og spurt om du kan ta imot rusmisbrukere som vi har møtt på gata eller i menigheter vi har besøkt, og du har jo sagt ja hver gang, uansett om de har økonomisk dekning eller ikke?

«Når det gjelder det å ta imot mennesker så har jeg hørt forkynnelse om at mynten kommer med fisken, og det tror jeg på. Jeg tror at det er etter Guds hjerte å ta de inn, da er det hans ansvar. Hvis jeg ikke tar de inn så er det mitt ansvar. Og jeg tenker at jeg er pliktig til å gi alle mennesker en sjanse uansett.

Og når det gjelder samarbeidet med dere så er jo dere ute på gata og evangeliserer hele landet rundt. Og jeg tenker at dere er «kanalen» for å bringe folk til oss. Jeg er ikke så mye ute på gata som dere, noe jeg kanskje burde, men jeg ser at deres tjeneste er med å bringe frukt til vårt arbeid.

«Jeg valgte også Svein som taler på Mjølløstdagen, dette fordi han jo har arbeidet 13 år i Evangeliesenteret og da tenker jeg at han vet hva han snakker om.

Jeg så det egentlig som en selvfølge å bruke Svein, og var takknemlig for at han hadde tid og anledning.

Det kommer alltid mange mennesker fra forskjellige sammenhenger på Mjølløstdagen og da var det naturlig å bruke Svein som har så mye erfaring og så mye å komme med når det gjelder det å jobbe med rusmisbrukere.»

Du har gitt bort mange snekkerimaskiner og utstyr til Ukraina, dette i forbindelse med vår tur og engasjement der. Og vi leier jo også lokaler av dere for å produsere tv programmer som er ment å sendes på kanal 10. Og i forbindelse med dette studioet så lager du også en helt ny møtesal.

Har du gjort deg noen tanker rundt dette, og hvilke visjoner og drømmer har du for fremtiden?

«Når det gjelder møtesalen så går jeg på en profeti som du fikk da du var leder her på Mjølløst,. Nemlig at det skulle strømme levende vann ut av driftsbygningen her. Det er det jeg har gått på.

Du og Bjørn Erik har jo stått igjennom prosesser her på Mjølløst og jeg har av Guds nåde fått lov til å gå videre på det.

Noe mer du ønsker å si?

Ja, jeg tenker at det samarbeidet vi har kan være veldig positivt, for det første så får vi jo mennesker fra hele landet, noe vi trenger, vi er jo heller ikke så kjent som evangeliesenteret, der er jo dere vår kanal, i tillegg så har vi også muligheten til å sende mennesker med dere, når de er klare til det, som en del av rehabiliteringen. For guttene her handler det om å vokse i Gud og det nye livet. Og det får de mulighet til blant annet ved å være med dere. Så det er en gyllen mulighet til å utfordre seg selv, å få et lite spark slik at nytt land kan inntas.