Mjølløst gård ble i 1885 innkjøpt til bruk som "fattiggård" av Sandar kommune.
Hovedbygningen ble etterhvert utvidet og påbygd slik at det i 1932 het at pleiehjemmet Mjølløst var et vakkert anlegg.
I 1955 ble gården solgt på auksjon betinget av at de 22 beboerne skulle få bo på stedet til det nye aldershjemmet i Preståsen sto ferdig.
I 1961 overtok Sandefjord og Sandar Blå Kors gården og har siden drevet denne som en omsorgs- og rehabiliteringsinstitusjon for menn og kvinner med rusproblemer.

For å gi klientene på Mjølløst givende oppgaver, driver institusjonen med innsamling, vedlikeholdd og salg av brukte ting som møbler, bøker og klær. Man har også et utsalg på Aagaards Plass i sammenheng med en kafe.

 

 

 

 

Se bilde av stedet idag