Navnet er avledet av gårdsnavnet Bergan og ligger på vestsiden av Østerøya og ut mot Medfjorden.

Se bilde av stedet idag