Gassverket med den karateristiske gasstanken var i drift fra 1912 til 1947. Bakgrunnen for å anlegget et gasverk var at økningen i elektrisitetforbruket økte mye i kommunen, og uenigheten i kommunestyret var stor. Anders Kaupang fra Arbeiderpartiet mente at kommunen selv burde investere i et gassverk, men andre mente risikoen var for stor, da det var en investrering på kr. 150.000. Gassen som ble prudusert gikk stort sett til private hisholdninger. Kommunen kjøpte aksjer for kr. 60.000 som var en tredjedel av aksjekapitalen. Thor Dahl gikk foran blant de lokale investorene og kjøpte aksjer for kr,10.000. Etterhvert overtok kommunen samtlige aksjer i gassverket. Da var det klart at dette var et poplært tiltak, og i 1913 kunne doktor Christensen opplyse at de fleste husstandene i Sandefjord hadde lagt inn gass