Gassverket, eller senere Gassverkstomta, lå der brannstasjonen ligger i dag (2020), mellom Sandefjordsveien og Hystadveien. Innkjøringen var mellom Prinsens gate 28 og 30.
Gassverket ble anlagt i 1912 og var i drift til den formelle sluttdagen 1. mai 1949. Da het det at Gassverkets ovner var rene ruiner og ledningsnettet i gatene var rustet vekk.
Den store gassbeholderen som stod her ble solgt til en skraphandler i Larvik.

Kilde: Davidsaen, Roger: Et sted i Sandefjord 

 

Les mer
Se bilde av stedet idag

Bakgrunnen for å anlegge et gassverk var at økningen i elektrisitetforbruket økte mye i kommunen, og uenigheten i kommunestyret var stor. Anders Kaupang fra Arbeiderpartiet mente at kommunen selv burde investere i et gassverk, men andre mente risikoen var for stor, da det var en investrering på kr. 150.000. Gassen som ble produsert gikk stort sett til private husholdninger.
Kommunen kjøpte aksjer for kr. 60.000 som var en tredjedel av aksjekapitalen. Thor Dahl gikk foran blant de lokale investorene og kjøpte aksjer for kr.10.000. Etterhvert overtok kommunen samtlige aksjer i gassverket. Da var det klart at dette var et poplært tiltak, og i 1913 kunne doktor Christensen opplyse at de fleste husstandene i Sandefjord hadde lagt inn gass.

Kilde: Olstad, Finn: Sandefjords historie