Den 20. januar 1913 undertegnet "De samvirkende Fagforeninger" i Sandefjord kjøpekontrakt med Sandefjord Bad om overtakelse av sositetsbygningen, daværende Badehusgaden 6 med tilhørende grunn og tilhørende bygninger. Kjøpesummen var kr. 50.000. Spisesalen som var oppført av Badet i årene 1865-70, var i bruk som festsal for Folkets Hus inntil bygningen ble revet  i 1959., og erstattet med dagens moderne Folkets Hus.