1700-talls begyggelsen på Nordby gård er et av de fredede anleggene i Sandefjord.
Opprinnelig het gården Fetja. Navnet ble forandret til Nordby da byborgeren Christen Lorents Sørensen kjøpte gården i slutten av 1840-årene.
Boligbebyggelsen langs Skiringssalsveien og på Kjellberg sees i bakgrunnen.

Se bilde av stedet idag