D/S Expedit var sannsynligvis det fartøyet som var mest husket av gamle sandefjordinger på grunn av at den hadde sin faste plass ved Thor Dahlbrygga. 
Den tilhørte Aktieselskapet Expedit, og disponent var havnefogd P. O. Nielsen og senere hans etterfølger Kristian Anderssen. Båtens kaptein var Magnus Ditmansen, Breili.

 

Les mer

Skipets størrelse var ikke imponerende  med bare 44 registertonn, men på den annen side var skipet veldig anvendelig for flere formål. Den var klassifisert som slepebåt,  men ble også brukt til lystturer, fisketurer  og rutefart i fjorden. Den ble senere også brukt som vannbåt til de flytende kokeriene som lå i fjorden. Den hendte at Sandefjord vannverk hadde problemer med å skaffe nok vann til byen, og da måtte Expedit til Tønsberg for å hente vann.
Den hadde sertifikat for 74 personer i "innelukkede farvand", og for 130 for "bestemte ruter". Mannskapet besto av kaptein, styrmann, maskinist, matros og fyrbøter.
Den 9.juni 1904 averterte O. P. Nielsen båtens rute for sommeren. Den gikk bare hver lørdag, annen hver fredag, men kunne leies ut på andre dager.
Allerede i 1905 ble den tydeligvis ikke satt inn i samme drift igjen, og ble erstattet av DS Fjeldvik.

HISTORIKK: v/H. Larsson-Fedde

    1867: Broch & Schwenke, Kristiania                                           "EXPEDIT"
    /1900: Ukjent eier, Fredrikstad                                                        do
     Mai 1902: A/S Expedit( P.O. Nielsen) Sandefjord                          do
    1902: ny motor: C 2 cyl.  NHK 11   Fart:
    1913: A/S Expedit(Kristian Anderssen)Sandefjord                         do
    1915: A/S Expedit( A. Sundby) Sandefjord                                    do
    1917: A/S Expedit(Olaf Wegger) Sandefjord                                  do
   juni 1922: A/S Expedit(Kristian Anderssen)Sandefjord                    do
  mars 1930: Brønnø D/S A/S( Michelsen & Whist A/S,Oslo)Sandefjord   "BRØNNØ"
    1931: Michelsen & Whist A/S, Oslo, Sandefjord                             do
   i1947: S.V. Gundersen, Østre Aker, Sandefjord                               do
    1948: Michelsen & Whist A/S, Oslo, Sandefjord                               do
    1976: Slettet av skipsregisteret

Maskineri:
Compound dampmaskin, 2 sylindere diam. 8"-15".
bygd ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Kjeler samme.

Kilde: Sandefjords Historie fra Sandefjords Blad