S/S Marieholm byggdes 1934 på Odense Stålskibværft i OdenseDanmark, för AB Svenska Amerika Linien. Under 1930-talet utnyttjades Marieholm för matartrafik, främst uppsamlingsresor från hamnar i Polen och de baltiska staterna till Stockholm med passagerare till atlanttrafiken, som utgick från Göteborg. Antalet passagerare kunde uppgå till 148. Tidvis bedrevs även kryssningstrafik inom Östersjöområdet.
Fartyget förvärvades 1940 av Marinförvaltningen och namnändrades till HMS Marieholm. Inledningsvis nyttjades fartyget som radiostation i anslutning till Hårsfjärden radio. Från 1950 tjänstgjorde hon som stabsfartyg i Kustflottan. HMS Marieholm togs ur marin tjänst 1976.
Fartyget såldes 1977 till privata intressenter. Hon gick under tre år fra 1959 i färjetrafik på linjerna Sandefjord–Göteborg och MalmöKöpenhamn. Efter några års förfall upprustades Marieholm och ligger sedan 1984 som restaurangfartyg mellan Göteborgsoperan och Göteborgs Maritima Centrum i Göteborg. S/S Marieholm blev k-märkt 2010.
Info. iflg. Wikipedia.