D/S Laugen var opprennelig fra Larvik og eides av A/S Laugen (Thøger Andersen) og gikk to turer ukentlig fra Larvik via Fredriksværn (Stavern) til Sandefjord - Havna (Tjøme) - Ormelet - Kristiania og retur.
Eier var A/S Sandefjord & Tjøme ( Lars Christenen), A/S Thor Dahl, mf).
Den forliste ved Malmøya den 19.mai 1913, og 8 av de 9 ombord omkom.

Les mer

Tonnasje
90,6 brt, 46 nrt

Dimensjoner 
L: 80,6’–B: 17,1’–D: 8,0’.

Fremdrift 
1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), type compound exp., 130 IHK (22 NHK)

Historikk:

1891 Bygget som laste- og passasjerskip LAUGEN ved Christiansand mek. Verksted, Kristiansand for Interesseselskapet A/S Laugen, Larvik.
Båten gikk i rute mellom Larvik–Fredriksvern (Stavern)–Sandefjord–Havna (Tjøme) til Kristiania (Oslo) to ganger i uken.
1906 Solgt til A/S Laugen (Thøger Andersen), Larvik.
1910 Solgt til A/S Sandefjord & Tjømø D/S (Lars Christensen), Sandefjord.
1912 Thor Dahl overtar som disponent.
1913 Forliser ved Malmøbåen 19/05-1913, ved innseilingen til Larvik. I orkanaktig vind og høy sjøgang ble den fanget inn i retursjø fra den bratte fjellveggen ved Hummerberget ytterst på Gonlandet og båten brøt ned.
Ni personer var omord i båten da dette skjedde. Av de var det kun fyrbøter Elias Nilsen fra Tjøme som overlevde, drivende på en livbeltkasse. Av de som omkom var det 2 kvinner og 6 menn. Skipper om bord var Oscar Olsen, Tjøme.

Fra sjøforklaringen:
D/S. „Laugen“ (H.P.B.J.) av Sandefjord sank den 19. mai paa reise fra Sandefjord til Larvik med stykgods, hvorved 8 menneskeliv gik tapt.
        Sjøforklaring og retslig efterforskning avgit ved Sandefjords sjøret den 21. s. m.
        Skibsinspektøren uttaler:
1)     At „Laugen“ ved avgang fra Sandefjord var 
forskriftmæssig utstyrt med redningsredskaper og passende bemandet, samt lastet med ca. 46½ ton stykgods, hvoriblandt 458 sækker Thomasfosfat.
2)     At aarsaken til forliset antagelig maa tilskrives den omstændighet, at iskassen og de 2 fate av sjøerne er tat fra sine plasser og har slaat istykker glasruterne i kappen, saa vandet er strømt ned i lugaren og derfra gjennem det utætte skott ind i maskinrummet. Der var heller ingen lænselemmer paa agterdæk, likesom agterste maskinskott var læk. Det er vistnok tvilsomt, om fjorddampskibenes smaa prammer er hensigtsmæssige redningsbaater.
3)     At det maa klandres, at der ikke var foretat baatmanøvrer ifølge sjødygtighedslovens § 48, og at denne omstændighet sandsynligvis har medvirket til, at størstedelen av de ombordværende druknet.
4)     At saken ikke gir anledning til nogen forføining fra paatale- myndighetens side. — Henlagt.


De som omkom:

Skibskaptein Oscar Olsen, Husvik-
Styrmand E. Hansen, Tjømø-
Hans Paulsen Hullebak, Tjømø-
Johan Pettersen, Nøtterø-
Søren Olsen, Tjømø-
Maskinist Johan Carlsen, Ranvik-
Restauratrice Elisabeth Norstrøm, Kristiania og
Emma fra Kristiania.